Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԲ. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԵՒ ԵՐԿԻՐ ԲԱՐՈՒԹԵԱՆ
(153 I=189 ag=56 F)

Աղէկսանդր հանդիպեալ տեղիմի հեծելօքն. եւ բերեալ նուռ մի . Ա. կտրեցին. եւ ելիցզթափսին. եւ կտրեց զխաղողին վազն եւ կուժն լցեցգինով. եւ իմացեալ Աղէկսանդր` հարցաւ, թէ ո՞ւմ է այստեղս. եւ ասեն, թէ Աղէկսանդրի է. եւ խորհեցաւ չարիքառնուլ եւ բարութիւնն այն խափանեցաւ եւ Դ . Ե. նուռնզթափսին այլ չէր լնուլ եւ վազն` զկուժն. եւ ասացին, թէ մեր թագաւորին սիրտն ծռել է հետ մեզ. եւ ճշմարիտէր: