Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԲ. ԿԱՊԻԿ ԵՒ ՁԿՆՈՐՍ
(102 V=100 I=76 ag=147 D)

Կապիկն, որ է ապուզն, այնսովորութիւն ունի. զոր ինչ եւ տեսցէ մարդն, զորառնէ, զնոյն եւ ինքն առնէ. եւ ետես, զի ձկնորսն ձգելզուռկանսն վերայ ձկանցն եւ գնաց հաց. եւ իջեալ'ի ծառէն կապիկն եւ էառ զուռկան եւ նման ձկնորսիձգել վերայ ձկանցն կամեցաւ եւ ինքնն ըմբռնեցաւ 'ինմայ եւ ասէ. յիրաւի ըմբռնեցայց. զի յան ձեռն արկի, որ չէի հմուտ:

Ցուցանէ առակս, թէ մի ձեռնարկեր եւ մի ցանկար գործոյ, որ չես հմուտ. չէ քեզ 'իդէպ թէ մարմնաւոր, թէ հոգեւոր աստիճան, զի կորուստլիցի եւ ոչ շահս քեզ հասնի. եւ ոչ ինչ լինիս։