Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԺԶ. ՊԱՐԿԵՇՏՈՒԹԻՒՆ
(26 F)

Գրած է, թէ մարդ որ յիր ծնընդենէն մինչեւ յօրհնեալ պսակն` այրն եւ կինն` սրբութեամբ լինին եւ ատից մինչեւ յաւուրց մահուան, նայ իւրեանց գերեզմանին հողն նաս ու խոցիդեղ պիտի լինի եւ ամանայն ցաւոց։