Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԸ. ԱՂՔԱՏ ԵՒ ՀՆԴԱՀԱՒ
(98 V=96 I)

Այր մի աղքատ ունէր բազումորդիս եւ պատրաստեաց նմայ Աստուած հաւ մի հնդի, որյամէն աւր ածէր նմայ ձու մի ոսկի, որ յաւուրնբաւական լինէր նոցա յամենայն պէտս. եւ նայ ագահացաւեւ ասէ. զենեցից զհաւն եւ առից զոսկի իշտեմարանսնորա եւ փարթամացայց. իբրեւ էզէի զհաւն, գտաւ 'իփորն նորա իբրեւ զայլ հաւու եւ զրկեցաւ փոքրշահէն:

Ցուցանէ առակս, թէ որ ցանկայանդէպ մեծութեան եւ աննման եւ ագահութեան ձեռնարկանէ, նայ եւ զոր ունի, զան կորուսանէ, որպէսպատահեցաւ Ադամայ [եւ] Եւայի։