Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԻԷ. ԲՈՒ ԵՒ ԱՐԾՈՒԻ
(163 ag)

Ասի յառակաց, թէ բունհրեշտակ առաքեաց առ արծուին եւ խնդրեաց զդուստրնորա հարսն եւ ասէ. դու տունջեան քաջամարտիկ ես եւես գիշերոյ. պատշաճ է մեզ խնամութիւն. եւ յանձն էառտալ. եւ լինիլ հարսանեացն` տուէ լոյս ո՛չ կարէրտեսանել փեսայն եւ գիշերի հարսն. եւ ծաղր առնէինզնա բազէքն. եւ լուծաւ հարսանիքն:

Ցուցանէ առակս, երբհաւատացեալ մարդ զդուստր իւր տայ այլասեռիխաւարեցելոյ լուսոյ։