Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՄՀԸ. ՋՈՒԱԼ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ ԾԱՅՐԱՏ ՍԱՂՄՈՍԱՑ
(121 D)

Ասեն, թէ հայր ոմն տեսեալ զսատանայ. զի գնայր եւ ունէր շալակն մեծ ջուալ մի լցած. եհարց ցդեւն եւ ասէ. զի՞նչ է այդ, ով ամենաչար. ասէ դեւն. այս մնացորդ ծայրատ սաղմոսն է, զոր ծոյլ կրօնաւորք թողուն եւ ես ժողովեմ. զի այսու 'իդատաստան մտանեմ ընդ նոսա յաւուրն յաւիտենին։