Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՀԳ. ՑԱՒ ԵՒ ՄԵՂՔ
(115 D)

Երեալ (գրեա՞լ) է սրբոցն, թէ ով մարդ, զմարմնաւոր ցաւն քո մի ծածկեր բժշկաց. եւ զմեղս քո մի պահեր քահանայից. ով մարդ, մի դներհուր հանդերձի քում պահեստ կամ ծոցդ եւզմեղս քո մի ծածկեր սրտի քում ընդ հ[ր]ոյդ եւիջուցաներ զնա ընդ քեզ գերեզման. զի մեղքն հուր էյաւիտենական եւ հուրն այրէ զմարդ։