Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԹ. ՁՈՒԿՆ ԵՒ ԿԱՐԹ
(140 ag)

Ձուկն յորժամ կեռն գայ եւառնու, նա մեռանի ձեռն կարթին։ Ցուցանէ։ Յորժամմարդն մեղքն երթայ եւ գործէ, նա մեռանի ձեռնսատանայի, որպէս մեռանի ձուկն ձեռն կարթին։