Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԻԸ. ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ Ի ՍԵՂԱՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻ
(1 A=106 B=2 G)

Իմաստասէր մի կոչեցին 'իսեղան թագաւորի ճաշակել. եւ նայ բազմեցաւ ընդիշխանս. եւ մատռուակ ոսկէ բաժակաւ մատոյց նմա գինի. եւ նա եկաց յոտն եւ ասէ. ով բարի թագաւոր, զգինիս'ի փառս քո ըմպեմ. եւ էհէ (=եհեղ) զգինին յերկիր։ Եւիշխանքն ծիծաղելով ասացին. յիմարեցա՞ր, ովիմաստասէր. եւ նա ասէ. դուք էք ծիծաղելո արժանի. զիդա հեղաւ երկիր. թէ արբեալ էի, նա ինքն զիս հեղերերկիր։