Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԿԶ ԻՄԱՍՏՈՒՆ
(108 D)

Եւ իմաստուն մի ասաց, թէ այնէ իմաստուն, որ նման աղի համեմէ զամենայն մարդ եւնման ճրագի լուսաւորէ զմերձկայքն եւ զանկեալքն 'իմեղս հոգեւոր խրատով կանգնէ եւ զտգէտսն ուսուցանէ։