Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԿԵ. ԲԱԶՄԱՇՐՋՈՒԹԻՒՆ
(107 D)

Վեհ իմաստուն մի ասաց. եթէոք շրջի գաւառէ գաւառ եւ քաղաքէ քաղաք, ոչբազում ընչից տէր լինի եւ ոչ իմաստութեան. եւ զորունի, զայն եւս կորուսանէ. այլ այն է բարի. զի նստիմարդ լռիկ եւ հանդարտ տանն իւրում նմին գաւառնեւ աշխատի մարմնաւոր. զի հոգին այլ ապրի եւ մարմին. այլ այս է իմաստութիւն։