Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԵ. ՀԻՆԳ ԱՆԳԻՏԵԼԻ ԲԱՆ
(23 ag=28 F)

Յաշխարհիս հինգ բան 'իմարդկանէ անգիտելի է։ Մէկ` որ մարդ զմարդոյխորհուրդն չի գիտել. եւ ոչ հրեշտակք եւ ոչ դեւք։Երկու` որ յաւուրս վաղն չգիտեմք, թէ ինչ պիտիլինի։ Երեք` որ զինչ որ սկսնումք, չգիտեմք, թէ յինչիրք պիտի աւարտի բարի թէ չար։ Չորս` որ մահուօրն անգիտելի է։ Հինգ` զկատարածի օրն չգիտեմք։ Երեքիրք որ զմարդն չարէն զատ կու պահէ` խիղճ մտացնեւ երեսին ջուրն եւ բնական խելքն` իբրեւ զառաջնորդեւ ղլավուզ է։