Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԹ. ԱՂՈՒԵՍ ԵՒ ՍԱԳՔ
(69 V=67 I)

Աղուէսն էմուտ առ սագերնուտել զնոսա. եւ նոցա բնութիւն է, որ սղան ձայնիւ. եւասէ աղո՞ւվէսն, թէ դուք սուս էք, նայ ես կարի սուս եմեւ սուս:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդոյ որկարիք լինի, նայ ոչ խաւսի յատեան. եւ ընդ քեզ ասէ, թէմի խաւսիր վասն իմ, դու մի խաւսիր, որպէս աղո՞ւվէսնեւ սագն։