Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԹ. ԵԶՆ ԵՒ ԷՇ
(13 2 H)

Մի' լծեր զեզն ընդ իշոյ` եզնորոճող եւ էշն ոչ:

Նշանակէ եզն զիմաստունքահանայ յեկեղեցի եւ էշն զտգետն. մի տարզիմաս"տին կարգ տգիտին։ Դարձեալ եզն է հոգին, որէ իմաստուն, եւ էշ մարմինն` ցանկասէր եւ զազրագործ։