Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾԲ. ԳԼՈՍ
(90 D)

Դարձեալ ասեն, թէ է կենդանիմի, որ կոչի գլոս, եւ հանապազ պահք է եւ . Ի. օրնուտէ սակաւ մի խոտ եւ չար գազան է եւ ոչ անասուն. բայց հրամանաւն Աստուծոյ միս ոչ ուտէ, այլ հանապազքնի եւ յոյժ գիրանայ։