Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾԱ. ՄԵՂՈՒՔ
(90 D)

Դարձեալ, թէ մեղունք շատուտեն մեղրէն, զոր գործեն. եւ որք շատ ուտեն, սպան[ան]ին` դուրս ձգեն։