Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱ. ԱՂՈՒԵՍ ԵՒ ԲՌԱՔԱՐ
(71 V=69 I=80 ag=149 D)

Աղուէս քաղցեաւ եւ ետես 'իհոր մի բռայքար եւ կարծեաց, թէ պանիր է. անկաւ 'իհորն եւ սկսաւ ուտել եւ ասէ. վա՞յ ինձ, զի ոչ համունի պանիրս եւ ոչ հոտ:

Ցուցանէ առակս, թէ` ով մարդ, մի անկանիր գուբ մեղաց. զի անշահ իրք է մեղքն եւանոգուտ եւ յետոյ շատ ապշօես։