Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԶ. ԹԱԳԱՒՈՐԻ ՈՐԴԻ ԵՒ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ ՎԱՐՊԵՏ
(42 F)

Զթագաւորին որդինիմաստասէր[ք] ուսուցին եւ զամէն ուսաւ. եւ տարան առհայրն. եւ հայրն շատ արդիւնք արար վարպետին. եւ ասացիմաստայսէրն, թէ այլ պակասութիւն կայ, թէ պիտի կայ, զայն այլ ուսուցանենք. տարաւ եւ Դ. օր տունն ձգեցեւ անօթի պահեց եւ օր մի ձիուն ջիլայուն կապեց եւ'ի նայրանն ինչուր յիրիկունն յառջեւ ձիուն անօթիվազցուց բոկիկ եւ մերկ ցուրտ ժամանակին. եւ նայչխօսեցաւ ամէնեւին. եւ տարաւ առ հայրն եւ ասաց, թէկատարեալ է. որ յորժամ պարոնութիւն հասանի, ողորմի ըռահաթին։