Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԸ. ՇԱՔԱՐ ԵՂԷԳՆ ԵՒ ԱՒՁ
(13 H)

Շաքար եղեգն` թէ Ռ. գէղ ջուրաղբահամ լինի բոլորն, նա քաղցր կու փոխէ։ Եւ օձնզամենայն քաղցր եւ բարի իրք յիւր վատ թոյնքն փոխէ:

Նշանակէ զչար մարդ եւ զբարիմարդ։