Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԺԸ. ՄԵՌԵԱԼ ԵՒ ՄՇԱԿ
(29 F)

ՀԱՐԱՆՑ ՎԱՐՈՒՑՆ Օր միմեռել մի կու տանէին թաղումն. եւ մարդ մի 'իյայգին մշակ ունէր եւ ասցին, թէ արեկ հետ 'իթաղումն. եւ ասաց, թէ չեմ ատիկել։ Եւ մեռելն զգլուխն'ի վեր եկալ եւ ասաց, թէ ես այլ շատ բան ունէի. երփգրողն էրեկ, զամէնն տեղն թողի եւ կերթամ յետոյ:

Բան ամէն տեղն պիտի մնայ. զինչ որ գործէ մարդ, զայն պիտի տանի: