Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԺԵ. ԵՐԿՈՒ ՍՆՏԵԿՆՈՍ
(25 F)

Երկու սիրուն սնտէկնոս կային. մէկն աղքատացաւ եւ մէկն խիստ հարուստ էր եւ շատ արդիւնք կարնէր աղքատ սնտեկնոսին։ Եւ օր մի հարուստ սնտէկնոսին տունն պատիւ կայր. հարուստն դուրս ելաւ եւ աղքատն ներքեւ բարձին թուղթ մի գտաւ եւ կարդաց. նայ զինչ արդիւնք որ արել էրն, գրելէր. տեսաւ եւ խիստ վիրաւորեցաւ. յորժամ եկաւ սնտէկնոսն, ասաց, թէ ի՞նչ վիրաւոր ես. ասաց, թէզթուղթն տեսայ եւ վիրաւորեցայ. ասաց, թէ մի վիրաւորիլ. այոր համ (=անոր համար) եմ գրել, որ յորժամ վիրաւորանք հանդիպի մեր մէջս, նայ զայս թուղթս կարդամ եւ զսէրն չաւիրեմ։