Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԸ. ՈՒՐ ԳԱՆՁՔ, ԱՆԴ ՍԻՐՏՔ
(12 ag=7 E=9 F)

բան աւետարանին, որ ասէ. ուր գանձք ձեր են, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին։ Մեռաւոմն իշխան, որ ունէր բազում գանձս ոսկւոյ եւարծաթոյ եւ յականց. եւ ո՛չ ասաց խոստովանահօրն. եւ'ի լուանալն գտին բալանի մի յանթատակն եւ տարան առվարդապետն. եւ բացեալ զսնդունկն` տեսին, զի սիրտարիւնաթաթախ կայր վերայ ընչիցն. զի ճշմարտեաւ է։