Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԷ. ՍԻՐԱՄԱՐԳ` ԹԱԳԱՒՈՐ ԹՌՉՆՈՑ
(27 V=25 I=97 ag=93 B)

Ժողովեցան թռչունք եւընդրեցին զսիրայմարքն վասն գեղեցկութեան իւրոյ. աւծին զնայ թագաւոր. գայ աղաւնին եւ ասէ. ով բարիթագաւոր, եթէ նեղեն զմեզ արծիւքն, դու զինչաւգնութիւն կարես առնել մեզ:

Ցուցանէ առակս, թէթագաւորին ոչ միայն գեղեցկութիւն (վայելէ), այլ եւքաչութիւն եւ պատերազմական զաւրութիւն եւբազմահնար իմաստութիւն յամենայն կողմանց։