Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԳ. ԻՇԱՏԷՐ ԵՒ ԳԱՅԼ
(144 ag=8 D)

Ասի յառակաց, թէ այր մի՛ զէշիւր կորուսեալ էր եւ խիստ աղէտալի շուրջ գայր եւխնդրէր։ Եւ տեսեալ գայլուն ասէ. այր դու, զի՞նչխնդրես։ Ասէ այրն. ո՞վ գայլ, զիմ իշուկս կորուսեալեմ եւ չեմ գտնուլ։ Ասէ գայլն. ո՛վ այր, զքո էշն եսգտի։ Ասէ այրն. բեր զէշն` որ տամ զքո գտնելէն։ Ասէգայլն. ով այր դու, զքո էշն` չամուռն էր անկեր եւ`ես երեք օր հետն եմ դատել. եւ ապա կարացի դուրսքարշել. եւ վարձին տեղն զէշն կերի. գիտէի, որաղքատ մարդ էիր եւ ինձ վարձ չկարէիր տալ։