Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԽԵ. ՏԱՃԿԻ ԱՂԱՒԹՔ
(145 V=137 I)

՞՞Ասացաք. թէ տաճիկնյառաջին նամազն ոչ անէ, աստուծոյ յասի է եւ 'իՄաքայէն որոշած է։ Զ. Բ. նամազ չէ անէ, չարայգործ է եւզաստուած ոչ յիշէ։ Թէ զ. Գ. նամազն չէ անէ, յառաջնորդէն անիծած է։ Թէ զ. Դ. նամազն չէ անէ, աստուած ասէ, թէ ոչ գիտեմ զձեզ։ Թէ զ. Ե. չէ անէ, նայոչ կատարէ, զաստուած թողեր է եւ հետ սատանայի էդասեր։