Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԹ. ԵՐԿՈՒԱԿԱՆ ՄԱՆԴԻԿ
(129 V=123 I)

Մարդն վերայ աշխարհիսունի . Ա. մանդիկ յուսն . Բ. ակնէն. զայլոց մեղքնառաջի ակն է վերայ կրծոցն եւ սրտին, որ հանապազտեսանէ եւ բամբասէ. եւ յիւր մեղքն յետի ակն է 'իվերայ յողին, որ ոչ տեսանէ եւ ոչ յիշէ եւ հանապազզայլ ոք բամբասէ:

Ցուցանէ առակս, թէ ով 'իյինքն մեղք ունի եւ զայլոց բամբասէ եւ զիւր մեղքնանտես առնէ, նայ իւր մեղաց տէրն ինքն է եւբամբասելով առնու զայլոց մեղքն. եւ ասէ առաքեալն, թէ բամբասողք զարքայութիւնն Աստուծոյ ոչժառանգեն։