Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԿԹ. ԵԼՉՈՒԹԻՒՆ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻ
(150 I=16 ag=53 F)

Աղէկսանտր թագաւորն երթայրինքն յամենայն տեղ ելչութեան եւ օր մի գնաց 'իՊօպլ[ի]ոս թագաւորին. եւ նա՛ աղութ թասովն այախտայր. նա՛ զգինին խմեց եւ զայախն ծոցն եդիր. եւնոքա ասացին, թէ է՞ր այդպէս արարեր. եւ նա՛ ասաց, թէթագաւորին սահմանքն հանց է. եւ Պաւպլիոսհնազանդեցաւ նմա՛. եւ քոյրն Պաւպլիոսի իմաստասէրէր. ճանաչեց զԱղէկսանդր եւ ասաց, թէ արի փախիր, թէայս պահս կու բռնեն զքեզ. եւ նա՛ հեծեալ Ցլագլուխձին եւ փախեաւ։