Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՀԱ. ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ ԵՒ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԱՅՐ
(112 D)

Իմաստուն մի ասաց. որպէսընթանայ եւ փութայ ճանապարհորդն տուն իւր, թէպէտեւ հանդիպի ցանկալի սահմանաց եւ դժւարի տեղաց, նոյնպէս պարտէ մարդոյ փութալ յիմաստութիւն եւ 'իբարի գործս. զի մահն բնակեալ է ծոցս մեր նման օձի։