Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԽԱ. ՁՈՒԿՆ ԹԷ ԿԱՏՈՒ
(78 F)

Մարդ մի ձուկն մի գնեց եւ 'իտուն եբեր, որ լիտր մի էր. եւ կինն էփեց եւ հատուց. եւերիկուն էրեկ մարդն տուն եւ ասաց, թէ բեր ձկնէն. որ ուտեմ. ասաց կինն, թէ կայտուն կերաւ. եւ առեալզկատուն կշռեց. նայ լիտր մի էր. եւ ասաց. թէ այսկատուն է, յո՞ւր է ձուկն. եւ թէ ձուկն է, ո՞ւր էկատուն. զի սեխեխին էր կեր"ցւց"լ։