Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԽԹ. ԱՂՔԱՏ ԱՅՐ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾ
(18 G)

Ասի առակաց, թէ այր միաղաչէր զԱստուած տալ նմա . Ճ. դրամ եւ ասաց. թէ տաս . Ճ. դրամն, նայ . Ժ. քեզ ձիթագին տամ. եւ աստմանէնԱստուծոյ միում աւուր եգիտ . Ճ. դրամ պակաս . Ժ. եւասէ. իմ արարիչ Աստուած, քո Ա. խելօքութիւնդ այս է, որ փէշին զքո . Ժ. դրամ ձիթագինն ես առել եւ ապա . Ճ. պակաս . Ժ. ինձ տուիր։