Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԸ. ԱՌԱԾ
(44 F)

Պատիւ արնէ գիհին տէրն.

Առնէ, զինչ որ կամի, ընչից տէրն.

Երթայ, ուր եւ կամի, ձիուն տէրն.

Իջնու, ուր եւ չկամի, իշուն տէրն։