Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԴ. ԵՂԵԳՆ ԵՒ ԾԱՌՔ
(104 V=102 I=24 C=24 C)

Թագաւորն հնդկաց ել 'իզբասանս շրջել լերինս եւ հովիտս. եւ ահայ ծառքմեծայմեծք բեկեալ եւ մանդրեալ են. եւ ահայ եղեգ միկար կանկուն անարատ. եւ ասէ թագաւորն. ո՞վ եղեգն, ասայ ինձ. զի զարմանամ, թէ որպէս կաս հաստատուն եւմեծայմեծք ծառքն մանդրեալ են. եւ նայ ասէ. ո՞վ բարիթագաւոր, գալ սաստիկ հողմոց ծառքն հպարտութեամբհակառակին ընդ դէմ նոցայ, նայ բեկէ եւ ձգէ զնոսա. եւիսկ ես խոնարհիմ կամս հողմոցն. նայ ոչ բեկեն զիս:

Ցուցանէ առակս, թէ պարտ էսիրել զխոնարհութիւն եւ զհեզութիւն եւզհամբերութիւն եւ հաւանիլ. եւ շատք սատակեցանհպարտութեամբ։