Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԶ. ԷՇ ՄԵԾԱՐԵԱԼ
(76 V=74 I=86 ag=87 D)

Զէշն մեծարեցին եւ կոչեցին'ի հարսանիս որդոյ թագաւորին. եւ ասէ էշն. ես ոչփողայհար եմ եւ ոչ խաղայցող. ապայ վա՞յ ինձ. գիտեմ, որ ծանդր բեռ կայ ինձ պահած եւ կամ ջուր կրելոյ 'իհարսանիսն:

Ասայ զառակս, յորժամ կոչենզքեզ բան կամ գործ անդէպ եւ աննման, որ վեր էքան զկարողութիւն քո։