Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՂԹ. ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԽԵՂ ԴՈՒՍՏՐ
(200/191 D)

Գիտացէք, որդիք մարդկան, որթէ թագաւորի դուստր լինի` եւ [յինքն] խեղութիւննունենայ, նա ոչ ընդունին զնա եւ ոչ առնուն զինքնհարսնութիւն:

Նոյնպէս եւ մեր հոգիք հարսնեն Քրիստոսի. եւ եթէ խեղութիւն մեղաց ունենայ, նաերկնաւոր փեսայն Քրիստոս ոչ ընդունի յառագաստն։