Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԺ . Դ. ԱԶԳ ՄԱՐԴ
(19 F)

Ի ՀԱՐԱՆՑ ՎԱՐՒ"Ց Դ. ազգ մարդ կայ յաշխարհս . Ա. զէտ քար է եւ մէկն զէտ ջուրէ. մէկն զէտ փուշ է. մէկն զէտ մոմ է. զմատանէ հարն մոմն կու առնու. քարն, ջուրն կամ փուշն չեն առնուլ։