Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԴ. ԱՐԾԻՒ ԵՒ ՆԵՏ
(84 V=82 I=63 ag=71 B)

Արծիւն երթար յերկինս եւհարին զնայ նետիւ. եւ նայ զարմացաւ, թէ ո՞վ զայսարար. հայեցաւ եւ ետես զնետն` զփետուրն իւր. եւ ասէ. վա՞յ ինձ. զի յինէն է ահայ պատճառ սպանման իմոյ:

Ցուցանէ առակս, թէ մէնջն էնիութն, որ սպանանէ սատանայ զհոգի մեր. զի նայյորդորէ զմեզ չարն եւ մեք կամաւ եւ ոժարութեամբերթամք զհետ կամաց նորա։