Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԸ. ՀԱՅՐ ՈՐԴԻ
(22 ԲԵՐԼ. 95, էջք 223-223բ)

Այր մի կին էած որդոյ իւր. եւորդին ամուսնացաւ ընդ կինն. երբ որ միաւորեցաւ, հիացաւ ընդ գործ ամուսնութեան եւ յաւուր միումուրախացաւ եւ ըսկսաւ հօրն խրատ մատուցանել վասնգործոյ ամուսնութեան. եւ հայրն ասէ. ով որդեակ, եսգործով ամուսնութեան ծնայ զքեզ. նայ եւ սրբութեամբգործէ ամուսնութիւն. եւ այտ չէ կարիք. մի խորհուրդ էայս եւ էշն, որ խղթեցաւ եւ թրքեցաւ։