Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԱ. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԵՒ ԿՐԻԱՅ
(19 ag=57 F)

Աղէկսանդր բազում զօրօքիջեալ կղզի մի ծովուն` ամենեքեան կրակ վառեցին. Եւ սկսաւ կղզին շարժիլ եւ իմացեալ նաւ մտին. զիկրիա էր։ Զի ասեն իմաստասէրքն, թէ յաշխարհս երեքկենդանի կայ. որ քանի շատ ապրի, մեծանայ` մէկ կրիայն, մէկ` օձն, մէկ` ձուկն, որ վիշապ լինի։