Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԷ. ՐԱԽՃԱՆ ՎԱՍՆ ՀԱՒՈՒՑ
(18 D=31 ՄԽ. Ի ՎԱ, էջ 37)

Ասի յիմաստնոց. առ քեզ . Ճ. տապակ եւ գնեա քեզ . Ճ. հաւ . Գ. ազգ` մէկն ճնճղուկ, Բ. ուքն տան հաւ, Գ. սագ. զճնճղուկն զ. Խ. մէկ տապակ, զտան հաւն զմէկն յ. Գ. տապակ. զսակն զմէկն . Ե. տապակ. եւ հանց հնարեցոյց. որ . Ճ. տապակին . Ճ. հաւ գայ, ոչաւելի եւ ոչ պակաս:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ Առ . Բ. տապակին . Խ. մէկ տապակ . Ձ. ճնճղուկ, եւ Գ. տապակին մի հաւ, որեղաւ. ՁԱ. հաւ . Ե. տապակին։ Եւ առ . ԺԹ. սագ. հնկակն, որլինի . ՂԵ. տապակի. եւ գայ այնպէս . Ճ. տապակին . Ճ. հաւ։Միտ դիր, ով իմաստուն. զի ճարտարանաս եւ հմուտ լինիսաշխարհավարութեան։