Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՂԷ. ԱՐԱԳԻԼ ԵՒ ՏԱՏՐԱԿ
(77 ag=80 D)

Արագիլն մեծ բռնութեամբ գայյամուսնութիւն հրամանաւն Աստուծոյ. որ աճէ. քանզիսիրէ. որ սուրբ մնայ. եւ տատրակն ոչ նստի յոստնկանաչ, եթէ մեռանի ընկեր նորա։ Ցուցանէ օրինակս, թէով մարդիկ, սիրեցէք զսրբութիւն եւ զողջախոհութիւն. բայց վասն որդէծնութեան մտէք յամուսնութիւն եւ մի՛վասն աղտեղութեան։