Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԹ. ՊԱՐՈՆ ԲՈՒՐԴԷԼ ԵՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
(7 S. Laz. Բ. Դ)

Վարդապետ մի գովեցին մօտպարոն Բուրթելն, թէ յոյժ համբեր է. ասէ` գնացէք եւբերէք. որ փորձեմ։ Երբ դուռն երեկ, տեսաւ զնա, ասէ`երթ բաց, յիմար եւ շեթ. եւ նա լռութեամբ բացգնաց։ Դարձեալ ասէ. վարդապետ, եկ. վարդապետ եկ. եւդարձեալ առ իշխանն` ասէ. վարդապետ, ուստի՞ գիտէիրհամբերել. ասէ` պարոն, զայդ շանէն եմ ուսել. դեռ 'իգրոց շատ բան գիտեմ։ Եւ պարոն յոյժ սիրեաց զնա՛. փառք Աստուծոյ. ամէն։