Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԲ. ԳԱՅԼ ԵՒ ՈՉԽԱՐՔ
(143 ag=6 D)

Ասի յառակաց, թէ գայլ միելանէր վերայ լերին. ետես ստորոտ լերինն գեհ միոչխարաց. եւ ասաց. խաղաղութիւն ընդ ձեզ։ Իսկծերագոյն խոյ մի յոչխարացն ասէ ցընկերսն, թէպէտխաղաղութիւնս աւետարանեն, ապա դուք ամէն մէկ ձեզճար արարէք։