Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԲ. ԼՈՒՍԻՆ ԵՒ ԱՐԵԳԱԿՆ
(62 V=60 I=90 ag=156 D)

Լուսին խաւարի եւ թերացեալպակասի լուս նորա. եւ գայ հանդէպ արեգակայն եւառնու նմանէ կրկին զլուս իւր:

Ցուցանէ առակս, թէ` ով մարդ, մեղար եւ խաւարեցօ լուսն սուրբ աւազանին, որ կար 'իհոգի քո. եւ պակասեաց քէն շնորհքն. ձրի մի երկմտիրթերէհաւատութեամբ. այլ յուսայ Քրիստոսհաստատուն հաւատով եւ դիմէ առ նայ զղջ[մ]ամբ եւարտասուաւք. եւ նայ ծագէ լուսոյ իւրոյ հոգի քոեւ սրբէ զանաւրէնութիւնս քո ողորմութեամբ։