Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԺԱ. ՊԱՐՈՆ ԵՒ ԻՇԽԱՆ
(20 F)

Պարոնին եւ իշխանին . Դ. իրք պիտոյ է. դօվլաթ եւ խելք եւ քարկուզարութիւն եւ յայտլ եւ դատաստան։