Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԹ. ԱՂՈՒԵՍ ԵՒ ՊԱՆՐԱՑԱՆ ՄԱՐԴ
(76 F)

Տէսեալ աղուեսուն մարդ մի, որ վերայ ճանապարհին պանիր կու ցանէր. եւ ասացաղուեսն, թէ ի՞նչ կու արնես. ասաց, թէ իմ հոգոյս վարձկու առնեմ. ասաց աղուեսն, թէ քո հոգուտ համար կուցանես, երանի է զքո հոգիտ. ապայ թէ իմ մորթուս համարէ, նայ վայ է զքո հոգեկտ: