Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԸ. ՁՈՒԿՆ
(139 ag)

Ձուկն յորժամ ջրոյն 'իդուրս ելանէ, նա մեռանի։ Ցուցանէ, թէ մարդն որ 'իպատուիրանացն Աստուծոյ դուրս ելանէ, նա մեռանիհոգին. եւ յետ մահուն հոգին եւ մարմինն տանջի։