Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼ. ԳԵՂԵՑԻԿ ԿԻՆ ԵՒ ՍԵԱՒ ՈՐԴԻՆ
(18 A)

Եւ ասեն իմաստունքն, թէ կինոմն մեծատուն եւ գեղեցիք յղացաւ յառնէ յիւրմէ եւծնաւ որդի սեաւ իբրեւ զհնդիկ. եւ կամէր այրնսպանանել զնա. կարծեր, թէ ծառայիցն իցէ. եւ ասենիմաստունքն. մի սպանաներ, թէ տես` լի՞ցի տան քումպատկեր սեաւ. եւ գտին պատկեր մի նկարեալ սեաւ հնդիկ. եւ ասացին իմաստունքն, թէ ժամ սաղմնառութեաննկարեալ է պատկերն այն եւ յղացեալ։