Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԹ. ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՆԿԱՏԱՐ
(13 ag=8 E=10 F)

Եղբայր ոմն գնաց առ հայրն եւզամենայն յանցանս իւր խոստովանեցաւ. եւ տեսեալյանուրջս հայրն զդատաստան եդեալ. եւ այրն այն մերկեւ մարմինն ամենայն հրալից սլաքով լի. եւ յորժամխոստովանէր, հրեշտակն աքցանով մէկ մէկ քարշէրզսլաքսն. զամէնն քարշեալ` մի եւս այլ մնաց. եւզարթեաւ հայրն եւ պատմեաց. եւ ասաց, թէ այլ մեղք էմնացեալ, որ չես ասացեալ. եւ ասէր. այո՛, օր մի զկոյրմի կատակ արարի. զի ցեխն ներս ըղորդեցի եւզցամաքն թողի։