Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԹ. ԱՆՍՈՎՈՐ ԲԱՆ ՊԱՏՃԱՌ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ
(90 D)

Ասեցի (Լսե՞ցի) բժշկականվարդապետաց, թէ շինական ոմն նստաւ յաթոռ թագաւորիեւ կերաւ պարարտ կերակրոց եւ հիւանդացաւ. զի ոչէր սովոր. եւ բժիշքն ոչ կարէին առողջացուցանել զնա, եկն ոմն իմաստուն բժիշկ, խրատ ետ նմայ եւ ասէ. զառաջին պարկեշտութիւն ասացիր, զոր 'իշինականութեան ունէիր. եւ նա արար այնպէս եւողջացաւ շուտով։