Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՄԿԷ. ԳԻՏՈՒՆ
(109 D)

Իմաստուն մի ասաց, թէ ես զնա ոչ ասեմ գիտուն եւ իմաստուն, որ բազում գիրս եւ բանս միտ առեալ եւ պատմէ. այլ զնա գովեմ, որ զտգէտն ուսուցանէ եւ զխաւարեալքն մեղս լուսաւորէ եւ զբարին քարոզէ եւ զոր այլոց պատմէ, եւ ինքն զայն գործէ եւ զանձն իւր բարի օրինակ ցուցանէ մարդկան։